Effectievere bedrijven door het verbeteren van de interne werking.

Liesbeth Van Campforts missie is de interne werking verbeteren zodat bedrijven effectiever worden. .

LIESBETH VAN CAMPFORT, PLATFORM C

Waarom richtte je Platform C op?

Liesbeth Van Campfort, oprichter van Platform C: “Ik ben gefascineerd door de vraag ‘hoe kan je het als bedrijf beter doen’? Dankzij mijn loopbaan in de uitzendsector en als HR manager kreeg ik inzicht in kernprocessen en optimalisatie van bedrijven. Ik merkte dat in heel wat kmo’s bedrijfsvoering verbeteren geen constante is. Daar wil ik aan bouwen.

Om succesvol te zijn, heb je in eerste instantie een ongelofelijk helder doel nodig. Nadien creëer je een strategie en plan om dit doel te bereiken. Wie de eerste puzzelstukken goed heeft gelegd, zal nadien ook beter focus en dus koers kunnen houden. Om je doel te bereiken heb je mensen nodig met de juiste vaardigheden, efficiënte processen én een duidelijke focus op business improvement. Want enkel zo bied je meer waarde naar je klanten, heb je minder stress in je organisatie, zitten medewerkers beter in hun vel en, het allerbelangrijkste, is je organisatie met juiste dingen bezig. De combinatie mens/organisatie/proces juist zetten in functie van je doel, dat is de sleutel naar succes. Het kriebelt als ik iets zie dat ik kan verbeteren, en daarom richtte ik Platform C op.”

Wat doet Platform C juist?

Liesbeth Van Campfort: “Platform C helpt bedrijven effectiever te worden door het verbeteren van de interne werking. Onze klanten zijn kleine en grotere bedrijven. Een project start altijd met de hamvraag ‘wat wil je verbeteren’. Eens dat duidelijk is,  bestuderen we de situatie van het bedrijf of de afdeling. We maken een scan van de ‘as is’ situatie. Hoe werkt het bedrijf/afdeling, wie zit er op welke plaats, wat kunnen ze, welke processen zijn er en werken die effectief om de gewenste resultaten te behalen? Vervolgens challengen we de ondernemer of het managementteam bij het vastleggen van de toekomstige situatie, de ‘to be’ situatie. Bijvoorbeeld, je bent een Belgische producent van frietjes, je ambitie is je productie te verhogen en je frietjes naar andere Europese landen te exporteren. Samen met de ondernemer en/of het managementteam identificeren we wat er nodig is om die ambitie te bereiken en maken samen een stevig gefundeerd transitieplan. Ten slotte ondersteunen we het bedrijf bij de uitvoering van dat plan. Van situatie A naar situatie C, via situatie B, de transitieperiode.

Onze taak is business improvement projecten succesvol te managen, en daarbij processen te verbeteren of nieuwe op te starten. De echte meerwaarde van Platform C zit in de combinatie tussen het procesgericht en mensgericht deze transitie te begeleidden. We zijn ons er van bewust dat een transitie verandering bij medewerkers en managementteam vraagt. Daarom ondersteunen we hen bij het omgaan met de verandering. Alleen zo kunnen we deze waarmaken.

Ik vergelijk ons werk soms met dat van een dj. Bedrijfsvoering is als het mengpaneel met veel knopjes. Het is onze rol om samen met de bedrijfsleiding te kijken welke de essentiële knopjes zijn die het verschil gaan maken. Dan gaan we stelselmatig en getemporiseerd via de draaiknoppen van ons mengpaneel aanpassen. Het doel daarbij is altijd een hogere effectiviteit binnen het bedrijf, een betere service voor de klanten en een hogere happiness-factor bij de medewerkers.”

Dat klinkt eenvoudig, van A naar C via B

Liesbeth Van Campfort: “Dat is het niet. Ik nuanceer. Veel ondernemers zijn streng voor zichzelf en voor hun omgeving. Ze zijn gefocust op de doelen die ze gesteld hebben. Die resultaatsgerichtheid is natuurlijk een basisvoorwaarde, maar wij van Platform C voegen daar iets aan toe. We zijn resultaats- en procesgericht en ook mensgericht. We moedigen aan tot voortschrijdend inzicht. Via situatie B naar situatie C gaan, vergt inspanningen, van medewerkers en van het managementteam. Vanuit Platform C ondersteunen we zodat iedereen door het veranderingstraject kan gaan. Dat kan bijvoorbeeld door het versterken of aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties. Ik zie vaak dat mensen vergeten dat ze moeten leren voordat ze een volgende stap kunnen zetten. Als we dat benoemen, en daar tijd voor maken, creëren we samen meer waarde en ervaren mensen de verandering als veiliger. Voortschrijdend inzicht is een soort medicijn waardoor je accepteert dat je niet alles weet, en aanvaardt dat je een continu leerproces nodig hebt. Bovendien leert onze ervaring dat het resultaat van het project niet altijd 100% benaderbaar is en dat je het doel onderweg soms moet bijtunen. En dat dat helemaal ok is. We maken duidelijk dat het normaal is dat je niet alles weet en niet alles kan voorspellen. Geduld, testen en hertesten loont en dat is bij kmo’s met korte lijnen en strakke deadlines best een grote uitdaging.”

Wat zijn voor jou belangrijke uitgangspunten wanneer je met je klanten werkt? Hoe speel je het spel?

Liesbeth Van Campfort: “Dat hebben we helder in kaart gebracht, omdat we dat belangrijk vinden. We gaan gestructureerd en resultaatsgericht te werk. We werken heel duidelijk naar situatie C toe, op een gestructureerde manier. Dat betekent dat we de regels van goed projectmanagement toepassen.  We werken als projectteam naar een duidelijk gedefinieerd doel, gebruiken heldere parameters. Alles wat we doen, staat op papier, zodat iedereen goed kan volgen. Dit alles met de nodige flexibiliteit om onderweg samen de volgende stappen uit te tekenen en de route, indien nodig, bij te stellen.

Luisteren, analyseren, in vraag stellen en kennis delen zit in ons dna. We maken tijd om samen met de ondernemer of het managementteam achteruit te gaan zitten en goed te observeren. Heel nieuwsgierig en onderzoekend maken we een as is en to be analyse vanuit de feiten. In onze aanpak bouwen we ook tijd in om te leren en te groeien. Deze aanpak is uniek in de markt.

We denken mee en bruisen van ideeën. Platform C brengt een rugzak vol strategie- en organisatie-ervaring je bedrijf binnen, met tools, inzichten en een netwerk om de juiste capaciteiten te matchen en energie te laten stromen, dit alles steeds in verbinding met alle (interne en externe) stakeholders.

En wie met ons werkt, merkt dat we betrokken, gedreven en vol energie zitten. Hoe dat komt? Het klink misschien vreemd, maar wij hebben de beste job in de wereld. Al onze projecten zijn anders. We werken in veel sectoren waar we elke keer opnieuw een deep dive maken in een nieuwe markt, business model, manier van aanpakken, bedrijfscultuur, .. Dat is een ongelofelijk grote verrijking en schept eindeloze mogelijkheden zodat wij zelf ook constant bijleren. Het fijnste is dat we onze brede kennis kunnen delen met onze klanten.”

Wat is exact de rol van een business consultant van Platform C?

Liesbeth Van Campfort: “Samengevat, sturen op voortgang, begeleiden en coachen. In een eerste fase ondersteunen we de bedrijfsleiding bij het concretiseren van het doel en het definiëren van de scope van het project. Samen identificeren we de stakeholders en maken het strategisch (groei- of verander)plan. . We vertrekken daarbij van een scan van het bedrijf of de betrokken afdeling.

Eens het project is gevalideerd, leidt een ervaren projectmanager van Platform C het traject binnen de afgebakende lijnen van A naar C, samen met het projectteam Hij maakt een realistische planning voor de verschillende subprojecten. Hij managet het onderzoekswerk. Hij stelt een relevant projectteam samen en zorgt voor discipline, integriteit en het one voice principe. Het is ook zijn taak om het projectteam te coachen en motiveren en bij te sturen waar nodig. Een projectmanager laat de experten in zijn team het beste van zichzelf geven en bouwt zo een topteam dat de verandering mee waarmaakt.”

Kan een bedrijfsleider na het traject ‘op eigen kracht’ verder?

Liesbeth Van Campfort: “Jazeker, een business consultant van Platform C is een toevoeging aan het bedrijf, wij nemen de bedrijfsvoering niet over. We vormen een tandem met de ondernemer of het managementteam. Die nauwe samenwerking en de interactie die daaruit voortkomt, zijn zeer sterke manieren van leren. Als bedrijfsleider of managementteam kom je versterkt uit het traject.”

Wat steek je dan juist op?

Liesbeth Van Campfort: “Je versterkt jezelf op verschillende domeinen. Omgaan met verandering, een project managen, je komt te weten wat er leeft in de buik van de organisatie. Ook leerzaam, we fungeren als challenger voor de ondernemer of het management: bewaren ze hun koers, houden ze hun doel voor ogen en zetten ze door tot het einddoel gerealiseerd is?”

Hoe denk je dat een succesvol bedrijf er in de toekomst er zal uitzien?

Liesbeth Van Campfort: “Dat bedrijf zal natuurlijk technologisch sterk staan en

heldere processen hebben om zijn einddoel te bereiken. Dat bedrijf zal zo effectief mogelijk, zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk budget zijn resultaten realiseren. Maar de echt succesvolle bedrijven zullen zij zijn die het menselijke aspect daarbij centraal zetten. Waar de werknemers de ambassadeurs zijn. Dat bekom je enkel door elke dag te investeren in hen, zowel in het IQ als het EQ. Verandering is nog nooit zo alom aanwezig geweest, en de veranderingen gaan steeds sneller. Het is daarom noodzakelijk dat mensen verandering als het nieuwe normaal gaan zien. Daar zit de sleutel tot succes.”

We blijven nog even in de toekomst, wat houdt die in voor Platform C?

Liesbeth Van Campfort: “Het virus van constante verbetering van de interne werking van bedrijven verspreiden, dat zal onze toekomst zijn! We merken een sterke groei van interesse in ons werkdomein. Er zijn weinig bedrijven die met hetzelfde bezig zijn. We bieden dan ook een set vaardigheden die heel belangrijk zijn in de toekomst.”

In het kort
Hoe helpt Platform C bedrijven effectiever te worden

Van A naar C via B

  • Definiëren van scope en stakeholders
  • Projectteam samenstellen
  • Veranderingsplan opmaken
  • Implementatie van het plan
  • Afsluiten