HR AS A SERVICE

Een partnership om het beste uit je team te halen.

Ondersteuning voor HR, Managers, bedrijfsleiding en teamleaders.

Samen werken we aan een duurzaam resultaat via een sterk medewerkersbeleid rijk aan zuurstof en een positief virus.

Elke maand stappen we meer richting operationele excellentie in jouw onderneming en scherpen we de interne organisatie en het HR- en prestatiebeleid aan.

 • Meer overzicht

 • Meer structuur

 • Effectieve HRM

 • Professionele werkwijze

 • Tijd voor wat écht telt

 • Sparringpartner voor directie en HR

 • Klankbord voor operationele teams

 • Praktijkgericht

 • Op maat servicepakket

 • Vast bedrag per maand

Plan je adviesgesprek

Net zoals een verkoopstrategie, IT strategie, financiële stratgie en operationele strategie heb je ook voor HR een specifieke strategie nodig om de organisatie  en haar medewerkers te ondersteunen om het beste van zichzelf te geven en de vooropgestelde doelen na te streven.

We zien dat de HR focus bij kmo’s voornamelijk ligt op een correcte loonadministratie, correcte administratie van allerlei wettelijke verplichtingen en sociale documenten, vorming en veiligheid. Er dienen zich allerlei medewerkersvraagstukken aan en vaak worden deze case per case opgelost zonder een kader te scheppen dat ondersteunend werkt voor de missie van de organisatie en de algemene strategie.

Informatie over medewerkers, hun problemen en vragen alsook hoe ze functioneren zit vaak verspreid over verschillende personen. Bijkomend zit deze informatie vaak verspreid in IT systemen, persoonlijke notitieboekjes, post-ids en allerlei andere lijstjes. Regelmatig gaat dit hand in hand met onduidelijke verwachtingen en uiteenlopende afspraken à la tête du client. Dat is trouwens de reden waarom vele managers en HR het gevoel hebben niet in controle te zijn. Ieder doet zijn uiterste best om medewerkers te helpen, hen gericht aan te sturen maar dat blijkt al gauw niet altijd even simpel te zijn.

Brandjes blussen, een veelvoud aan individuele cases en bijsturen van gedrag zonder formeel kader dreigen HR, management en leidinggevenden te overspoelen. Organisaties in volle groei of verandering lopen het risico om medewerkers te verliezen, ziekte te zien stijgen, performatie en betrokkenheid te zien dalen, … Voor elke organisatie kunnen symptomen als een verhoogd verzuimcijfer, overbelaste leidinggevenden, verhoogde stress bij medewerkers, een verhoogde uitstroom van medewerkers, burn-out, … de kop opsteken.

Je kan kiezen om preventief te werk te gaan en stap voor stap een gepaste HR strategie, HR werkkaders en een toepasselijk medewerkersbeleid opzetten. Dat helpt je om structureel antwoord te bieden op vragen zoals

 • Heeft iedereen zicht op de doelen?
 • Zijn we duidelijk in onze ambities?
 • Hebben we iedereen mee op de trein?
 • Hoe krijg ik meer uit mijn team?
 • Hoe kunnen we prestaties meten en bespreekbaar maken?
 • Hoe halen we het beste uit onze mensen?
 • Wat moet ik doen om de betrokkenheid te verhogen?
 • Waarom nemen mijn medewerkers nog zo weinig verantwoordelijkheid?
 • Wie zijn onze toppresteerders en waar zit er nog potentieel?
 • Hoe gaan we om met onderpresteerders, verzuim en preventie?
 • Welke acties moeten we uitzetten om de psychosociale risico’s zo laag mogelijk te houden?
 • Wat kunnen we doen om een team sterker te maken?
 • Hoe gaan we om met aanwervingen, inwerken, functioneren, evalueren en exit van medewerkers?
 • Hoe zetten we de volgende stap om te groeien als onderneming of als team?
 • Zijn onze processen en samenwerkingsvormen opgezet zodat onze mensen kunnen excelleren?

Als management wil je een duidelijke structuur en dat veranker je door middel van duidelijke processen en een sterk beleid. Helaas zijn veel HR processen onduidelijk, is kennis over ‘hoe het beste uit medewerkers halen’ onvoldoende aanwezig en het is niet evident om te debateren over kwaliteit en prestaties in je bedrijf. Het vergt dan ook tijd en expertise om dit op poten te zetten op maat van je organisatie. Met het HR As A Service heb je een servicepakket dat op een eenvoudige manier effectieve HR implementeert en ben je al een stap in de goede richting.