EFFECTIEF VERGADEREN

Na dit traject

 • kan je effectief vergaderen
 • heeft ieder zijn rol gekregen
 • ben je als team sterker geworden
 • heb je overzicht, een dashboard en structuur
 • heb je een verslag dat werkt
 • heb je een duidelijk opvolgsysteem
 • draai je er niet meer omheen
 • pak je problemen aan bij de wortel
 • daag je elkaar uit om concreet te zijn
 • ben je in staat om beslissingen te nemen
 • deel je transparant je mening
 • bezit je een concreet doel en plan
 • bezit je een koffer vol tools en methodes
 • inspireer je elkaar om to the point te spreken
 • ga je tewerk als een echte professional
 • maak je succes bereikbaar en duurzaam
“Het managementteam van Bolckmans draait al een tiental jaren in dezelfde bezetting. Dit maakt het enerzijds gemakkelijk, maar geeft soms te gemakkelijk een cruise-control effect wanneer het aankomt op innovatie, strategisch out-of-the-box denken of kortom het vinden van inspiratie. Daarom schakelden we Platform C in om ons te begeleiden in verschillende sessies. Het plaatsen van vraagtekens bij onze evidenties, ons onttrekken uit de comfortzones en alom de verschillende leden in het managementteam naar dezelfde visie en strategie krijgen, dat was de klus die Platform C voor ons klaarde.
Tot op vandaag gebruiken we de bevindingen van deze sessies in het ondernemingsplan en maken we ons klaar voor een mooie toekomst. Ook de handvaten om efficiënt met elkaar te vergaderen en ownership te geven aan de verschillende managementleden zijn tools die ons werden aangeleerd door Platform C en die we dagelijks gebruiken.”
Dimitri HuygenDimitri Huygen - Gedelegeerd Bestuurder , Bolckmans N.V.

HR STRATEGIE

 • Na dit traject
  • ken je het business model van je organisatie
  • heb je zicht op de core business
  • ben je een sparring partner voor de bedrijfsleiders
  • heb je een concrete HR bijdrage, visie en missie
  • heb je een duidelijk plan van aanpak
  • ken je de verschillende HR pijlers
  • ben je in staat om de strategie te verdedigen
  • heb je een duidelijk beeld van wat je al hebt
  • bezit je een concreet plan om je doel te bereiken
  • bezit je een koffer vol HR tools en methodes
  • inspireer je stakeholders in effectieve HR
  • pak je problemen aan bij de wortel
  • ga je tewerk als een echte professional
  • heb je overzicht, een dashboard en structuur
  • draai je er niet meer omheen
  • maak je succes bereikbaar en duurzaam
“Ik vroeg hulp om onze HR strategie mee op poten te zetten en kreeg zoveel meer dan dat. Mijn HR kennis is enorm uitgebreid en ik leerde écht hoe je HR voert ten dienste van het business model en de doelen. Ik heb meer zicht op wat er voor ons bedrijf écht belangrijk is en kreeg bovendien de nodige reflectie voor mezelf om verder te groeien in mijn rol. Van daag kan ik aan de slag om ons HR beleid verder te professionaliseren en dit ten dienste van onze business en de medewerkers.”
Geneviève IdeGenviève Ide - HR Verantwoordelijke, Vitalis Tuinen

TEAM MANAGEMENT

Na dit traject

 • sta je zelfbewust in het leven
 • draag je zowel zorg voor jezelf als voor je team
 • weet je werkdruk te managen
 • heb je een heldere visie en missie voor je team
 • heb je een concrete teambijdrage
 • heb je een bijdrageoverzicht voor elk teamlid
 • werk je met enkele HR tools en processen
 • werk je met enkele effectiviteitstools
 • heb je je eigen dashboard
 • coach je je teamleden
 • beheers je het situationeel leidinggeven
 • stuur je medewerkers respectvol bij waar nodig
 • voer je gesprekken zoals nooit tevoren
 • leid je anderen doelgericht
 • delegeer je taken
 • heb je ruimte voor je team én je taken
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here, Your Content Goes Here