Meer structuur en overzicht creëren

2021-04-12T07:45:58+00:00

Meer overzicht en structuur creëren Elke dag opnieuw help ik onze klanten om meer structuur en overzicht te brengen in hun werk, hun team en hun organisatie. Het gebrek aan structuur zorgt voor onzekerheid onder medewerkers, stress in de verschillende lagen van de organisatie, verhoogd verzuim en verloop, misverstanden en frustratie in het doorgeven van de spreekwoordelijke 'stok', fouten, ergernis over het beleid en de bedrijfsvoering, verminderd vertrouwen, … Wie overzicht mist ervaart tijdverlies, telkens weer opnieuw even inwerken en zoeken, chaos, het gevoel geen grip te hebben, onmacht en frustratie, teleurstelling in de verwezenlijkingen, het idee niet aan verwachtingen [...]